084 739 2418
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Image
Image
Image

เลาปาง - Lao pang

" สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผืนป่า​ "

หมู่บ้านดอยช้างเป็นพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซ้อน  สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป อากาศเย็นตลอดทั้งปี  ประกอบกับสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่างๆ  ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูกแมคคาเดเมีย ผลผลิตแมคคาเดเมียดอยช้าง (มะคาเดเมียดอยช้าง)จึงมีคุณภาพดี เมล็ดโต เนื้อแน่น มีความมันกรอบกว่าแมคคาเดเมีย (มะคาเดเมีย)ที่อื่นๆ

ในขบวนการผลิตทางกลุ่มได้ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อย่างพิถีพิถัน  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  โดยเริ่มจากการคัดสายพันธุ์ที่ดี การปลูก การบำรุงรักษาต้นแมคคาเดเมีย (มะคาเดเมีย) ที่ดี  มีการควบคุมการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง และเข้าสู่กระบวนการแปรรูปที่ถูกหลัก โดยมีเครื่องจักรที่ทันสมัย มีความมาตรฐาน และการจัดระบบการผลิตที่ดีสะอาด ทำให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ถึง 3 มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
ดูแลการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
มาตรฐานการผลิต
มาตรฐานการผลิต
GMPs  , อ.ย. และ OTOP 5 ดาว
Image
Image

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

แมคคาเดเมีย อบปรุงรสพร้อมทาน (เม็ดเต็ม) รสธรรมชาติ ตราเลาปาง 200 กรัม

ราคา 300 บาท
สั่งซื้อ

แมคคาเดเมีย อบปรุงรสพร้อมทาน (เม็ดเต็ม) รสเกลือ ตราเลาปาง 200 กรัม

ราคา 300 บาท
สั่งซื้อ

ถ่านแมคคาเดเมียเลาปางสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ขนาด 1.5 กิโลกรัม

ราคา 65 บาท
สั่งซื้อ