084 739 2418
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Image
Image
Image

เลาปาง - Lao pang

" สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผืนป่า​ "

หมู่บ้านดอยช้างเป็นพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซ้อน  สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป อากาศเย็นตลอดทั้งปี  ประกอบกับสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่างๆ  ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูกแมคคาเดเมีย ผลผลิตแมคคาเดเมียดอยช้างจึงมีคุณภาพดี เมล็ดโต เนื้อแน่น มีความมันกรอบกว่าแมคคาเดเมียที่อื่นๆ

ในขบวนการผลิตทางกลุ่มได้ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อย่างพิถีพิถัน  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  โดยเริ่มจากการคัดสายพันธุ์ที่ดี การปลูก การบำรุงรักษาต้นแมคคาเดเมียที่ดี  มีการควบคุมการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง และเข้าสู่กระบวนการแปรรูปที่ถูกหลัก โดยมีเครื่องจักรที่ทันสมัย มีความมาตรฐาน และการจัดระบบการผลิตที่ดีสะอาด ทำให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ถึง 3 มาตรฐาน

มาตรฐานการผลิตที่ดี Ghps จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และมาตรฐานแหล่งผลิต อ.ย. มาตรฐานสินค้า OTOP 5 ดาว มาตรฐานเชียงรายแบรนด์

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
ดูแลการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
มาตรฐานการผลิต
มาตรฐานการผลิต
GMPs, อ.ย. และ OTOP 5 ดาว
Image
Image

ด้วยพระมหากรุณาล้นเกล้า

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ได้โปรดโครงการพระราชดำริปลูกพืชทดแทนฝิ่น และป่าเสื่อมโทรมให้กับชุมชนบ้านดอยช้าง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2528 โดยนำพืชมะคาเดเมียจากต่างประเทศ มาส่งเสริมให้ชาวบ้านดอยช้างปลูก


วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปแมคคาเดเมียดอยช้าง ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรบ้านดอยช้าง ได้ก่อตั้งกลุ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ทางกลุ่มทำหน้าที่รวบรวมวัตถุดิบแมคคาเดเมียจากเกษตรกร แปรรูป และจัดจำหน่าย สู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ


วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปแมคคาเดเมียดอยช้าง สู่ บริษัท เลาปาง จำกัด


นโยบายของกลุ่มเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ที่ยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคง ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น และยังได้สร้างผืนป่ารักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

Image
Image
Image

แมคคาเดเมียเป็นพืชตระกูลนัท ที่มีความเคี้ยวมันรสชาติอร่อยกว่าในบรรดาถั่วทุกชนิด และมีประโยชน์ทางโภชนาการสูง แหล่งกำเนิดมาจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นพืชเมืองกึ่งร้อนของออสเตรเลีย แมคคาเดเมียเป็นต้นไม้ที่มีทรงพุ่งใหญ่มีอายุนับร้อยปี และยังสร้างป่าสร้างสิ่งแวดล้อมช่วยฟื้นฟูรักษาต้นน้ำ

แมคคาเดเมียมีไขมันที่อิ่มตัว ไม่มีคลอเรสเตอรอล ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด และช่วยลดอัตราการเป็นโรคหัวใจ อีกทั้งยังมีสารอาหารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน แคลเซียม โปแตสเซียม ช่วยบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์

ทางกลุ่มมีผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมีย ดังนี้

  • แมคคาเดเมียอบปรุงรสต่างๆ สำหรับบริโภค
  • น้ำมันแมคคาเดเมียสกัดเย็น 100 % สำหรับทาบำรุงผิว
  • ถ่านแมคคาเดเมียดูดกลิ่น ใช้ในรถ ในตู้เย็น ในตู้เสื้อผ้า และในห้องน้ำ
  • ถ่านแมคคาเดเมีย สำหรับเป็นเชื้อเพลิง เหมาะแก่กันใช้หุงต้ม ปิ้งย่าง เป็นอย่างดี คุณสมบัติ ไฟแรง ติดนาน ควันน้อย